اخلاق در تبلیغات

اخلاق در تبلیغات

اخلاق به معنی مجموعه ای از اصول اخلاقی است که بر رفتار فرد یا نحوه فعالیت آن حکمرانی می کند. و تبلیغات به معنی نوع ارتباط بین فروشنده و خریدار…

تبلیغات مخفی

تبلیغات مخفی و خدمات عمومی

همانطور که از کلمه “مخفی” مشهود است، این نوع تبلیغات، هدف قرار دادن تبلیغات با رسانه های غیر تبلیغاتی است . این عمل اغلب در فیلم ها یافت می شود.…

بازاریابی اینترنتی

تاثیر بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی یک ضرورت کاری است زیرا اینترنت یک روند غیرقابل برگشت و غیرقابل توقف است. حتی اگر شما یک کسب و کار سنتی داشته باشید، مشتریان ارزشمند را بدون حضور…

اهمیت تبلیغات

اهمیت تبلیغات

تبلیغات در عصر رقابت امروز نقش مهمی ایفا می کند. تبلیغات یکی از چیزهایی است که برای همه در زندگی روزمره امروز ضروری است، یعنی تولید کننده، معامله گران یا…