برچسب: تبلیغات حرفه ای

اخلاق در تبلیغات

اخلاق در تبلیغات

اخلاق به معنی مجموعه ای از اصول اخلاقی است که بر رفتار فرد یا نحوه فعالیت آن حکمرانی می کند. و تبلیغات به معنی نوع ارتباط بین فروشنده و خریدار…

تبلیغات مخفی

تبلیغات مخفی و خدمات عمومی

همانطور که از کلمه “مخفی” مشهود است، این نوع تبلیغات، هدف قرار دادن تبلیغات با رسانه های غیر تبلیغاتی است . این عمل اغلب در فیلم ها یافت می شود.…

اهمیت تبلیغات

اهمیت تبلیغات

تبلیغات در عصر رقابت امروز نقش مهمی ایفا می کند. تبلیغات یکی از چیزهایی است که برای همه در زندگی روزمره امروز ضروری است، یعنی تولید کننده، معامله گران یا…