برچسب: تبلیغات اینترنتی

تبلیغات مخفی

تبلیغات مخفی و خدمات عمومی

همانطور که از کلمه “مخفی” مشهود است، این نوع تبلیغات، هدف قرار دادن تبلیغات با رسانه های غیر تبلیغاتی است . این عمل اغلب در فیلم ها یافت می شود.…

بازاریابی اینترنتی

تاثیر بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی یک ضرورت کاری است زیرا اینترنت یک روند غیرقابل برگشت و غیرقابل توقف است. حتی اگر شما یک کسب و کار سنتی داشته باشید، مشتریان ارزشمند را بدون حضور…